Επικαιρότητα - News | 4-6 2002 | 7-12 2002 | 1-6 2003 | 7-12 2003 | 1-6 2004 | 7-12 2004 | Photo Gallerie | Mensa Spesial Interest Groups |

 

 

 

 

 

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ
REVERSED POLARITY

 
Κείμενο - φωτογραφίες: Βασίλης Γούσιας
Text & photography by Vasilis Wooseas


Η ενεργός περιοχή 905 αποτελεί την δεύτερη μεγάλη Ηλιακή κηλίδα σε δύο εβδομάδες. Όπως και η κηλίδα 904 έχει ανεστραμμένη μαγνητική πολικότητα σε σχέση με τις κηλίδες του προηγούμενου ενδεκαετούς Ηλιακού κύκλου, πράγμα που ξεκαθαρίζει πως αρχίζει ο νέος Ηλιακός κύκλος (με κάθε νέο κύκλο η μαγνητική πολικότητα των κηλίδων αντιστρέφεται). Ίσως ο νέος κύκλος άρχισε ήδη στις 31 Ιουλίου 2006, όταν για λίγες ώρες εμφανίστηκε στον Ήλιο η πρώτη μικρή κηλίδα ανεστραμμένης πολικότητας. Ήταν όμως τόσο μικρή αυτή η κηλίδα και διήρκησε τόσο λίγο που δεν της δόθηκε καν αριθμός. Για 1-2 χρόνια ίσως έχουμε κηλίδες και των δύο κύκλων, με διαφορετική πολικότητα, ώσπου οι κηλίδες του νέου κύκλου κυριαρχήσουν την επιφάνεια του αστεριού μας. Ο νέος κύκλος, που φέρει την ονομασία "Ηλιακός Κύκλος 24", αναμένεται να κορυφωθεί το 2010 - 2012. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, η Ηλιακή δραστηριότητα του Κύκλου 24 θα είναι η πιο έντονη των τελευταίων 50 χρόνων.

Active region 905 is the second large Sun spot in two weeks. Just like spot 904 has a reversed magnetic polarity, meaning the new eleven year Solar cycle begins (the magnetic polarity of Sun spots reverses with every new cycle). Perhaps the new cycle already began at July 31 2006, when the first spot with reversed polarity appeared on the Sun; but it was too tiny and lasted only for a few hours, hence, it was never given an official number. For 1 or 2 years we could have spots of both polarities, but eventualy, the new spots will reign our star's surface. The new cycle, encoded "Solar Cycle 24", is due for a peak at 2010 - 2012. According to the University of Colorado, Solar activity in Cycle 24 will reach a 50 year peak.
Copyright Vasilis Wooseas, August 27 2006


Ο Βασίλης Γούσιας είναι μέλος και εξεταστής της Mensa.
Vasilis Wooseas is a Mensa member and a Mensa examiner.


Μήνυμα για τον Βασίλη Γούσια:
Επιστροφή στα περιεχόμενα.
 
           ************
Παρακαλούνται τα μέλη που έχουν σε αρχείο για Η/Υ τα άρθρα τους που πρόκειται να εμφανιστούν εδώ,
να τα στέλνουν στην διεύθυνση:
natsinas@hotmail.com


************

Με τον μετρητή που ακολουθεί φαίνονται και οι προτιμήσεις
των περισσότερων από μας έτσι ώστε να διαμορφώνεται
καλύτερα το περιεχόμενο του Περιοδικού μας


*
***
*******
**********
*************

Flag counter since January 2, 2013 (when main counter at the top of the page had 627136 visits):

Flag Counter

Shinystats:


*************
**********
*******
***
*