Επικαιρότητα - News | 4-6 2002 | 7-12 2002 | 1-6 2003 | 7-12 2003 | 1-6 2004 | 7-12 2004 | Photo Gallerie | Mensa Spesial Interest Groups |
  4-6 2002 | 7-12 2002 | 1-6 2003 | 7-12 2003 | 1-6 2004 | 7-12 2004 | Photo Gallerie | Mensa Spesial Interest Groups |

 

 

 

 

 

Richard D. Kingston
 
Αναφορά: Θεόδωρος Νάτσινας
Report: Theodore Natsinas
 


visiting Petra and trekking in the wadis of Jordan.


Dear Theodoros,
 
Thank you indeed for getting back to me on this.
 
As you will understand, I am very much looking forward to visiting Greece and hope to be able to see some of your fascinating country during the 10-12 days that I shall be in the country and, hopefully, to practise speaking the Greek language.
 
Yes; please do go ahead and publish my letter.  I will be very pleased to hear from members of Hellenic Mensa.  
 
BTW, I am planning to travel to the USAG is Las Vegas during July 2004 and will be writing a short article for "Visa", the magazine of UK Mensa TravelSIG (which I founded).  In case any members of Hellenic Mensa might wish to receive further information, I will be happy to supply it.
 
Thank you indeed for your kind assistance.  I very much look forward to meeting you and your colleagues in Greece if at all possible.
 
Kindest regards,
 
Rich
____________________
Richard D. Kingston, FCIPD
PO Box 57353, Limassol
CY-3315, CYPRUS
 
Tel:     +357 25 34 39 27
Email: rdk@spidernet.com.cy
 
 
----- Original Message -----
From: Mensa
Sent: Friday, October 24, 2003 7:14 AM
Subject: Re: Mensa in Greece

Dear Richard,
 
I need your permit to publish your letter.
 

There is also an option to write for us an article, to be publish on our "Hellenic Mensa Magazine on line", so I publish that in case you don’t want the letter to be published.

 

I any case I thank you in advance.
 
Looking forward to meet you in person,
 
Θεόδωρος Νάτσινας
Εκδότης του Δικτυακού Περιοδικού της Ελληνικής Μένσα

Theodoros Natsinas
Hellenic Mensa - Magazine on line, publisher
indexENG.html
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, October 15, 2003 9:01 AM
Subject: Mensa in Greece

Dear Evangelos,
 
Please forgive me contacting you directly but I had difficulty finding a point of contact within Hellenic Mensa.
 
I am a member of International Mensa living in Cyprus (I am SIGHT coordinator for the island and, although we do not currently have a national organisation we do hope for this in the future).  I have also been trying to forge links with other Mensans within the region but this has progressed only very slowly. 
 
Although I have Greek ancestry, I do not speak Greek well but am keen to improve and am planning a trip to Greece during late November to learn more about the country and, I hope, to be able to practise the Greek language.
 
I am sure it would help me immensely if I was able to make contact with Greek Mensans (not only within Athens) during my stay and would be very grateful if you were able to advise me as to whom I should contact. 
 
Thank you indeed for your kind assistance.
 
I look forward to hearing from you in due course.
 
Kind regards,
 
Rich (Int MemNo 0052024)
______________________
Richard D. Kingston, FCIPD
PO Box 57353, Limassol
CY-3315, CYPRUS
 
Tel:     +357 25 34 39 27
Email: rdk@spidernet.com.cy
 
 
 Θεόδωρος Νάτσινας
*
***
*******
**********
*************

Εβδομαδιαίες Συναντήσεις Δικτυακού Περιοδικού


*************
**********
*******
***
*
 
           ************
Παρακαλούνται τα μέλη που έχουν σε αρχείο για Η/Υ τα άρθρα τους που πρόκειται να εμφανιστούν εδώ,
να τα στέλνουν στην διεύθυνση:
natsinas@hotmail.com


************

Με τον μετρητή που ακολουθεί φαίνονται και οι προτιμήσεις
των περισσότερων από μας έτσι ώστε να διαμορφώνεται
καλύτερα το περιεχόμενο του Περιοδικού μας


*
***
*******
**********
*************

Flag counter since January 2, 2013 (when main counter at the top of the page had 627136 visits):

Flag Counter

Shinystats:


*************
**********
*******
***
*